مدیر دپارتمان

علی فریدونی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

تحقیق و توسعه فرآیندی است که توسط آن، یک شرکت دانش جدید بدست می آورد و می تواند از آن هم برای خلق فناوری، محصولات، خدمات و یا سیستم های جدید استفاده کند و هم برای ایجاد تغییر در سیستم های فعلی آن شرکت جهت بهینه سازی آن ها.

هدف نهایی تحقیق و توسعه در سازمان ها، بهینه سازی عملکرد و افزایش بازدهی در بخش های مختلف آن ها است.

تحقیق و توسعه، بنیان پیشرفت شرکت های تراز اول جهان است و با نوآوری ای که در این کسب و کارها ایجاد می کند، سبب تمایز و سبقت از رقبایشان می گردد. سازمان های مختلف بر اساس اهداف و منابعی که دارند، بودجه به خصوصی را به بخش تحقیق و توسعه خود اختصاص می دهند که از این منظر، یعنی میزان بودجه، می توان آن ها را دسته بندی کرد. ضمن اینکه در صنایع مختلف، میزان ضرورت تحقیق و توسعه با یکدیگر متفاوت است؛ برای مثال در صنعت داروسازی نوین، تحقیق و توسعه در هسته یک شرکت قرار می گیرد و به طور مستقیم در ادامه روند کاری شرکت های داروسازی تاثیر می گذارد.

در کشور ما این بخش از کسب و کار سالیان طولانی مورد بی توجهی واقع شده بود و سیستم اقتصادی دولت محور، این بی توجهی را تشدید می کند. اما اخیرا شاهد تغییراتی در ساختار شرکت های بزرگ و برخی شرکت های خصوصی کشور می باشیم که به دلیل شرایط متغیر اکوسیستم این شرکت ها، به سمت سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه خود روی آوردند و به زودی این بخش در سیستم اقتصادی کشور جایگاه اصلی خود را خواهد یافت.

دپارتمان تحقیق و توسعه آکادمی بِست، در سال 1399 با هدف ارائه خدمات تحقیق و توسعه به سازمان ها و افراد تاسیس شد. مفتخریم که با تیمی از برترین متخصصان این حوزه و تجهیزات نوین و ارتباطات بین المللی، اعلام کنیم تمام قد در کنار شرکت های داخل کشور هستیم تا تمام نیازهایشان در این حوزه را به طور کامل تحت پوشش قرار دهیم و برطرف نماییم.

از جمله خدمات اصلی دپارتمان تحقیق و توسعه آکادمی بِست:

  • طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی برای محققان، شرکت ها و سازمان ها
  • طراحی و اجرای پروژه های صنعتی جهت حل مشکلات، چالش ها و نقص های سازمان های تولیدی و خدماتی با رویکردهای Problem Solving روز دنیا
  • راه اندازی بخش تحقیق و توسعه برای شرکت های فعال در صنایع غذایی، دارویی، پزشکی و …
  • آموزش و تربیت نیرو جهت تامین و ارتقا سطح دانش پرسنل تحقیق و توسعه شرکت ها
  • طراحی و اجرای پروژه های تحقیق و توسعه برای استارت ‌آپ های کشور