آکادمی بِست با چندین زیرمجموعه فعال در خارج از کشور خدمات نشر الکترونیک را به ناشران، موسسات و دانشگاه ها و پژوهشگران ارائه می نماید. سامانه iThenticate یکی از قدرتمندترین سامانه های موجود دردنیا، برای بررسی تشابه مقالات استفاده می شود. برای استفاده وخرید اکانت اختصاصی این سامانه، می توانید از طریق خرید اینترنتی سامانه iThenticate از سایت آکادمی بِست اقدام نموده یا با مسئول فروش آکادمی بِست تماس حاصل نمائید.