آخرین اخبار

سومین دوره پیشرفته نگارش آکادمیک و ویراستاری زبان انگلیسی

| |

آکادمی بِست برای سومین بار در کشور دوره پیشرفته نگارش آکادمیک و ویراستاری زبان انگلیسی را با همکاری موسسه EuroPub انگلستان و گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران... بیشتر بخوانید

دومین دوره پیشرفته نگارش آکادمیک و ویراستاری زبان انگلیسی

| |

آکادمی بِست برای دومین بار در کشور دوره پیشرفته نگارش آکادمیک و ویراستاری زبان انگلیسی را با همکاری موسسه EuroPub انگلستان و گروه زبان انگلیسی دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی... بیشتر بخوانید